Jia Jia Dong, Bucknell University.

Jia Jia Dong, Bucknell University. Part of the applied nonlinear dynamics seminar series.

Jia Jia Dong, Bucknell University.